Chủ tịch hội đồng quản trị dự lễ bế giảng và trao học bổng tại lễ tốt nghiệp khoá 2019 trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Ngày 02/07/2022, tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt cũng là thành viên hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V, đã tham dự lễ bế giảng và trao học bổng tại lễ tốt nghiệp khoá 2019 trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V.