Dự án QL14 qua địa phận tỉnh Đăk Nông

Nhà đầu tư BOT : Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Hạng mục thực hiện : Khảo sát, thiết kế Bản vẽ thi công.    Dự án nâng cấp mở rộng Quôc Lộ 14 đoạn Km817+00 – Km887 +00 nằm trong trục giao thông của Quôc Lộ 14, là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Tây Nguyên, nối Đăk Nông với Đăk Lắk, với các vùng kinh tế trọng điểm như Bình Phước, Đồng Nai, T.P Hồ Chí Minh. 
    Dự án có chiều dài toàn bộ 70Km trong đó có 15Km đã được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý đã hoàn thành.
    Quy mô công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng có châm chước V=80(60) Km/h, Kết cấu mặt đường cấp cao A1, Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc=178Mpa.Có bề rộng nền đường Bn=21.6m, bề rộng mặt đường Bm=9.5×2=19.0m, lề đường Bl=1.3×2=2.6m (gia cố lề mỗi bên 0.8m)
    Thực hiện Hợp đồng khảo sát thiết kế BVTC với Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông, công ty đã hoàn thành và khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 9 năm 2010 (thiết kế trong vòng 30 ngày)
    9 gói thầu còn lại, công ty đã hoàn thành công tác khảo sát thiêt kế BVTC và được thẩm tra xong vào tháng 4 năm 2011 với Tổng Dự toán 10 gói thầu là : 1.065 tỷ đồng (một nghìn không trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
    Do tình hình kinh tế xã hội, Dự án được Chủ đầu tư yêu cầu giảm quy mô. Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt tiếp tục lập dự án điều chỉnh (xem chi tiết dưới)

Cắt ngang điển hình với quy mô đã thực hiện Bm = 21,6m

Tên dự án : Nâng cấp, mở rộng Quốc Lộ 14 Đoạn Km817+00 – Km887+00 theo hình thức BOT qua địa phận tỉnh Đăk Nông;
Nhà đầu tư BOT : Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Hạng mục thực hiện : Điều chỉnh quy mô Dự án
    Do tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam vào năm 2011 và Nghị Quyết số 11 của Bộ chính trị, Dự án nâng cấp mở rộng Quôc Lộ 14 đoạn Km817- Km887 phải giảm quy mô, cụ thể như sau :
    Quy mô đã khảo sát và thiêt kế : 
    Quy mô công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng có châm chước V=80(60) Km/h, Kết cấu mặt đường cấp cao A1, Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc=178Mpa.Có bề rộng nền đường Bn=21.6m, bề rộng mặt đường Bm=9.5×2=19.0m, lề đường Bl=1.3×2=2.6m (gia cố lề mỗi bên 0.8m)
    Quy mô điều chỉnh : 
    Dự án có chiều dài 55km, thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng có châm chước V=80(60)Km/h, Kết cấu mặt đường cấp cao A1, Mô đuyn đàn hồi yêu cầu Eyc=178Mpa.Có bề rộng nền đường Bn=11.0m, bề rộng mặt đường Bm=9.0m, lề đường Bl=1.0×2=2.0m (gia cố lề mỗi bên 0.5m).
    Dự án điều chỉnh đã được Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt báo cáo UBND tỉnh Đăk Nông và được phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 với Tổng mức đầu tư là : 1.228 tỷ đồng.
    Thời gian thực hiện Dự án : 45 ngày

c ngang điển hình điều chỉnh Bm/Bn = 11m/12m Dự án nâng cấp QL14 qua địa phận tỉnh Đăk Nông