DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN BỞI ĐƯỜNG VIỆT CORP

Các dự án được thực hiện bởi Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đường Việt, trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
All
Thí nghiệm kiểm định
Tư vấn giám sát
Tư vấn KSTK
Tư vấn quản lý dự án

Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai gói thầu A6

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đường tuần tra biên giới ngã ba sông Sê San – Bắc sông IAH’ Lốp

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn KM7+750-:-KM30 đường nam Hải Vân – Túy Loan – TP.Đà Nẵng

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp nhân cơ

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Khách sạn mini tại Phường Khê Mỹ – Quận Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng

Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Khu xử lý rác thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn quản lý dự án,

Nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn Km817+00-:-Km887+00 theo hình thức BOT

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Nâng cấp, cải tạo và mở rộng QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức BOT

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đầu tư xây dựng quốc lộ 28

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đường Trường Sơn Đông

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Sửa chữa 21 quạt điện phản lực

Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đường tuần tra biên giới Đồn 673 Đắk Long – Kom Tum

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Khu xử lý rác thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai gói thầu A5

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn KSTK,

Nạp vét, khơi thông tăng cường khả năng thoát lũ sông cổ cò

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK,

Đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn giám sát, Tư vấn KSTK, Tư vấn quản lý dự án,

Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả

Thí nghiệm kiểm định, Tư vấn KSTK,