Từ khóa: bãi rác khánh sơn

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Việt Nam

 • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

 • Quy mô:

  • Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật

  • Cấp công trình: Cấp III

  • Diện tích: 7,58 ha

  • Giao thông: Chiều dài tuyến đường L=1,85km – Vận tốc thiết kế V=40 km/h

  • Mặt cắt ngang: 7m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Gói thầu: Khảo sát, thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC-DT

 • Thời gian thực hiện: 60 ngày từ ngày ký hợp đồng 04/04/2014