Từ khóa: hình thức bot / mở rộng / nâng cấp / ql 14

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo và mở rộng QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức BOT .

 • Nhà đầu tư BOT: Tập đoàn Đức Long Gia Lai

 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông

 • Quy mô:

  • Cấp hạng: Cấp III miền núi

  • Vận tốc thiết kế: 40km/h

  • Bề rộng nền đường: 12m

  • Mặt cắt ngang: 0,5m+2m+7m+2m+0.5m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Hạng mục thực hiện: Tư vấn khảo sát thiết kế

 • Bản vẽ thi công và dự toán: Đoạn Km 817+00 – :-Km 887+200.000

 • Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày 15/08/2010 đến 15/10/2010