Từ khóa: quốc lộ 14

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Chủ đầu tư: Sở GTVT Tỉnh Đắk Nông

 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông

 • Quy mô:

  • Cấp hạng: Cấp III miền núi

  • Vận tốc thiết kế: 40 km/h

  • Mặt cắt ngang: 0,5m+2m+7m+2m+0,5m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Hạng mục tham gia: Kiểm định chất lượng trong quá trình thi công

 • Thời gian thực hiện: Theo tiên độ thực tế dự án