SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG ĐOẠN KM7+750-:-KM30 ĐƯỜNG NAM HẢI VÂN – TÚY LOAN -TP.ĐÀ NẴNG

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Bên giao thầu: Ban quản lý dự án 5
  • Địa điểm: TP. Đà Nẵng
  • Quy mô:
    • Sửa chữa hư hỏng mặt đường bằng công nghê cào bóc tái sinh sau đó  thảm BTN tạo êm thuận và đảm bảo giao thông

CHI TIẾT DỰ ÁN

  • Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình
  • Thời gian thực hiện: Theo tiến độ dự án