Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 189/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Vườn Quốc gia Yok Don về việc kiểm tra việc thi công dự án đường tuần tra Biên giới tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông có liên quan đến rừng và đất rừng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Vườn quốc gia Yok Don và các đơn vị liên quan kiểm tra việc thi công dự án đường tuần tra Biên giới tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có liên quan đến rừng, đất rừng trên địa bàn tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Theo: https://daklak.gov.vn