TƯ VẤN GIÁM SÁT

Bằng niềm đam mê chúng tôi đã đến những vùng rừng núi biên giới để góp phần mang lại những công trình đạt tiến độ và chất lượng: Tư vấn giám sát công trình Đường tuần tra biên giới thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai; Hệ thống an toàn giao thông trên miền địa đầu tổ quốc Lạng Sơn, Bắc Giang. Rất nhiều công trình trên tuyến quốc lộ đều có dấu chân của chúng tôi. Đặc biệt các công trình với các công nghệ hiện đại như công nghệ cào bóc tái chế bê tông nhựa; sửa chữa các hệ thống tín hiện, thoát khí trong hầm Hải Vân… chúng tôi cùng tham gia tư vấn.

HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về các dự án mà ĐƯỜNG VIỆT đã tham gia thực hiện.

THÀNH THÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Theo kết quả xếp hạng năng lực của các tổ chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1386/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải, công ty đã được xếp hạng trong toàn ngành như sau:

  • Trong công tác Khảo sát thiết kế : vị thứ 32 (TOP 40).
  • Trong công tác Tư vấn giám sát : vị thứ 26 (TOP 30).
  • Trong công tác Thí nghiệm – Kiểm định : vị thứ 14 (TOP 20).

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Với phương châm: Tất cả vì chất lượng mỗi sản phẩm, ĐƯỜNG VIỆT đã luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ và các yêu cầu kỹ thuật khắt khe khác.