CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI HÀNG RÀO KHU CÔNG NGHIỆP NHÂN CƠ

image
image
image

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông
 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
 • Quy mô:
  • Diện tích quy hoạch: 184 ha
  • Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật
  • Cấp công trình: Cấp III

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Giá trị hợp đồng: Tư vấn khảo sát và lập dự án ĐTXĐCT: 2.821.727.000 đồng – Tư vấn khảo sát TKBVTC – DT: 22.924.207.000 đồng
 • Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập dự án ĐTXDCT, TKBVTC-DT
 • Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2014 đến tháng 05/2016