KHU XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN

image
image
image

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần môi trường Việt Nam
 • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
 • Quy mô:
  • Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật
  • Cấp công trình: Cấp III
  • Diện tích: 7,58 ha
  • Giao thông: Chiều dài tuyến đường L=1,85km – Vận tốc thiết kế V=40 km/h
  • Mặt cắt ngang: 7m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Gói thầu: Khảo sát, thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC-DT
 • Thời gian thực hiện: 60 ngày từ ngày ký hợp đồng 04/04/2014
 • Giá trị hợp đồng: 6.556.609.000 đồng