NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG QL14 ĐOẠN QUA TỈNH ĐẮK NÔNG THEO HÌNH THỨC BOT

image
image
image

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo và mở rộng QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông theo hình thức BOT .
 • Nhà đầu tư BOT: Tập đoàn Đức Long Gia Lai
 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
 • Quy mô:
  • Cấp hạng: Cấp III miền núi
  • Vận tốc thiết kế: 40km/h
  • Bề rộng nền đường: 12m
  • Mặt cắt ngang: 0,5m+2m+7m+2m+0.5m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Hạng mục thực hiện: Tư vấn khảo sát thiết kế
 • Bản vẽ thi công và dự toán: Đoạn Km 817+00 – :-Km 887+200.000
 • Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày 15/08/2010 đến 15/10/2010
 • Giá trị hợp đồng: 11.167.000.000 đồng