NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 14 ĐOẠN KM817+00-:-KM887+00 THEO HÌNH THỨC BOT

image
image
image

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Chủ đầu tư: Sở GTVT Tỉnh Đắk Nông
 • Địa điểm: Tỉnh Đắk Nông
 • Quy mô:
  • Cấp hạng: Cấp III miền núi
  • Vận tốc thiết kế: 40 km/h
  • Mặt cắt ngang: 0,5m+2m+7m+2m+0,5m

CHI TIẾT DỰ ÁN

 • Giá trị hợp đồng: 2.358.403.000 đồng
 • Hạng mục tham gia: Kiểm định chất lượng trong quá trình thi công
 • Thời gian thực hiện: Theo tiên độ thực tế dự án