Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Đăk Nông Hạng mục thực hiện : Khảo sát lập Dự án Đầu tư xây dựng và thiết kế BVTC     Tuyến đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê có chiều dài 47,33Km, trong đó 31,107 km đường mới; 16,5 Km...