HƯỚNG DẪN TẮT SMBv1 TRÊN WINDOWS 7,8,10

Bước 1: Click vào nút Start và nhập từ khoá “Windows Features” trên Windows 7 và 8.1 còn đối với Windows 10 bạn có thể nhập từ khoá này tại ô Search trên thanh Taskbar.

vo hieu hoa smb 4

Bước 2: Click vào tuỳ chọn Turn Windows Feature on and off. Một giao diện mới xuất hiện.

Bước 3: Hãy bỏ chọn ô tại SMB 1.0/CIFS File Sharing Support