Thành phố Đà Nẵng là địa điểm có sức thu hút khách du lịch Quốc tế tịch tiến theo hằng năm. Năm 2014 dự kiến số khách đến Đà Nẵng sẽ tăng gấp 3 lần và nhu cầu càng ngày, du khách càng chọn các Khách sạn sát Biển, tiêu chuẩn cao hoặc kết hợp với các Resort gần biển.
    Xuất phát từ nhu cầu này, Công ty TNHH HỢP SINH đầu tư tòa khách sạn với quy mô chính như sau :
– Diện tích xây dựng : 48m x 26m
– Quy mô                    : 21 tầng 
– Tiêu chuẩn              : 4 sao
– Nội dung tham gia : Tham gia Tổng thầu EPC
– Tiến độ                     : 01/2014 – 8/2015
– Đơn vị thực hiện     : Công ty CP Đầu tư xây dựng Đường Việt